Khám phá các trường đại học miễn phí ở Đức với địa chỉ và yêu cầu đăng ký chi tiết, từ các chương trình ngôn ngữ đến khoa học.

Đức – quốc gia có nền giáo dục đại học tốt nhất thế giới

Đức là quốc gia có nền giáo dục đại học tốt nhất thế giới, với nhiều trường đại học miễn phí và chất lượng đào tạo cao.

Danh sách các trường đại học miễn phí ở Đức:

  • Đại học Hamburg
  • Đại học Berlin-Brandenburg
  • Đại học Bremen
  • Đại học Giessen và Marburg
  • Đại học Rostock
  • Đại học Freiburg
  • Đại học LMU München
  • Đại học Tübingen
  • Đại học Bonn
  • Đại học Cologne

Chương trình học bổng DAAD dành cho sinh viên quốc tế

Ngoài ra, Đức còn có chương trình học bổng DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) dành cho sinh viên quốc tế muốn du học tại Đức. Họ sẽ được hỗ trợ tài chính để học tại các trường đại học miễn phí ở Đức.